From The Third Turn, an online resource for all news and results stock car racing.
<<< Previous Season
VIEW ALL SEASONS FOR THIS SERIES


TCR Asia Series.jpg

2022 TCR Asia Series Central
RACE LISTINGS
Race Date Track Winner
1
29 July 2022 Zhuzhou, Hunan, China Jason Zhang
2
29 July 2022 Zhuzhou, Hunan, China Sunny Wong
3
31 July 2022 Zhuzhou, Hunan, China David Zhu
4
31 July 2022 Zhuzhou, Hunan, China Rodolfo Avila
5
4 November 2022 Shaoxing, Zhejiang, China David Zhu
6
4 November 2022 Shaoxing, Zhejiang, China Rodolfo Avila
7
6 November 2022 Shaoxing, Zhejiang, China Jason Zhang
8
6 November 2022 Shaoxing, Zhejiang, China Hua Yang Gao
9
19 November 2022 Macau, Macau, China Rob Huff
10
19 November 2022 Macau, Macau, China Jason Zhang
11
8 December 2022 Songjiang, Shanghai, China Jason Zhang
12
8 December 2022 Songjiang, Shanghai, China Sunny Wong
FINAL POINT STANDINGS
Fin Driver Pts St W T5 T10 Pole
1 David Zhu 209 12 2 9 11
2 Jason Zhang 194 12 4 7 10
3 Sunny Wong 156 12 2 8 8
Hua Yang Gao 12 1 3 8
Martin Xie 12 0 6 10
Rodolfo Avila 12 2 4 7
Yifan Wu 12 0 1 11
Zi Chen Liu 12 0 1 2
Zhang Zhen Dong 11 0 1 4
Chuang Yan 10 0 4 8
Cun Fan Ruan 10 0 1 5
Juan Carlos Zhu 10 0 4 7
Ken Tian 10 0 0 0
Martin Cao 10 0 3 7
Samuel Qiu 9 0 0 1
Weng Ji Li 9 0 0 1
Yang Xiao Wei 8 0 1 4
Cheng Hua Lin 7 0 0 2
Nathan Lu 7 0 2 3
Xiao Ke Chen 7 0 1 2
Hao Wen Zhou 6 0 0 0
Tengyi Jiang 6 0 2 4
Yao Li 6 0 0 0
Xuanyu Li 5 0 0 2
Ang Ning Sun 4 0 0 0
Hong Yu Cai 4 0 0 1
Yi Bo Mai 4 0 0 0
Yuan Jie Zhu 4 0 0 0
Tim Zeng 3 0 0 0
Hongyu Tian 2 0 0 0
Pei Zhi Wu 2 0 0 0
Rob Huff 2 1 2 2
Xiaoxiao Zeng 2 0 0 0
Yang Liao 2 0 0 0
Heng Hu 1 0 0 0
Kiang Hong 1 0 0 0
Shu Pu 1 0 0 0
Shuo Yang 1 0 0 0
Wei Jiang 1 0 0 0
Ya Xin Bai 1 0 0 0