<<< Previous Season
VIEW ALL SEASONS FOR THIS SERIES
Next Season >>>


TCR Asia Series.jpg

2017 TCR Asia Series Central
RACE LISTINGS
Race Date Track Winner
1
11 March 2017 Sepang, Selangor, Malaysia Kantadhee Kusiri
2
12 March 2017 Sepang, Selangor, Malaysia Diego Moran
3
22 April 2017 Zhuhai, Guangdong, China Jasper Thong
4
23 April 2017 Zhuhai, Guangdong, China Tin Sritrai
5
14 May 2017 Zhuhai, Guangdong, China Abdul Kaathir
6
14 May 2017 Zhuhai, Guangdong, China Eric Kwong
7
1 July 2017 Bang Saen, Thailand Tin Sritrai
8
2 July 2017 Bang Saen, Thailand Tin Sritrai
9
26 August 2017 Jiading, Shanghai, China Kantadhee Kusiri
10
27 August 2017 Jiading, Shanghai, China Kantadhee Kusiri
11
7 October 2017 Shaoxing, Zhejiang, China Jean-Karl Vernay
12
8 October 2017 Shaoxing, Zhejiang, China Tin Sritrai
FINAL POINT STANDINGS
Fin Driver Pts St W T5 T10 Pole
1 Kantadhee Kusiri 188 12 3 7 11
2 Tin Sritrai 176.5 12 4 8 11
3 Diego Moran 167 12 1 8 11
4 Wee Sing Lai 137 12 0 6 8
5 Abdul Kaathir 131 12 1 3 11
6 Jasper Thong 94 12 1 4 7
7 Eric Kwong 86 11 1 2 7
8 Alex Liu 61.5 10 0 2 8
9 Douglas Khoo 46 12 0 1 5
10 Shaun Thong 40 4 0 1 4
11 Kiang Kuan Wong 18 2 0 0 1
12 Siu Kau Tong 12 4 0 0 2
13 Alex Fong 2 2 0 0 0
Filipe de Souza 5 0 1 4
Andy Yan 4 0 4 4
Hu Hao 4 0 0 0
Huang Chu Han 4 0 3 3
Alex Fung 3 0 1 2
Alex Hui 3 0 1 2
Lin Li Feng 3 0 0 2
Qi Pei Wen 3 0 0 0
Samuel Hsieh 3 0 0 1
Sunny Wong 3 0 1 2
Bai Ya Xin 2 0 0 0
Bao Wei Deng 2 0 1 2
Cai Hong Yu 2 0 0 0
Chariya Nuya 2 0 1 1
David Chen 2 0 0 1
Deng Boa Wei 2 0 0 0
He Xiao Le 2 0 0 0
Hong Yu Cai 2 0 0 0
Kai Bong Lo 2 0 0 1
Li Lin 2 0 0 0
Lu Chuan 2 0 0 0
Ma Qing Hua 2 0 1 1
Nattachak Hanjitkasen 2 0 0 2
Nattanid Leewattanavaragul 2 0 2 2
Pasarit Promsombat 2 0 2 2
Rattanin Leenutaphong 2 0 0 0
Terry Huang 2 0 1 2
Wang Hao 2 0 0 2
William O'Brien 2 0 0 1
Zhou Hao Wen 2 0 0 0
Hao Wang 1 0 0 1
Hao Wen Zhou 1 0 0 0
Jean-Karl Vernay 1 1 1 1
Kittipol Ayudhya 1 0 0 0